We help the world growing since 1998

Uloga oplate u arhitekturi

Oplata je važna da bi beton očvrsnuo u željeni oblik.Oplata je privremena ili trajna noseća konstrukcija/kalup u koju se ulijeva beton.Poznato je i kao centriranje ili zatvaranje.… Oni sučelična oplata,aluminijumska oplata ,plastična oplata ,oplata od šperploče

Sistemi oplate stupova koji su sada dostupni su obično modularne prirode i omogućavaju brzu montažu i montažu na licu mjesta, a minimiziraju rad i vrijeme rada dizalice.

Opaža je vertikalni privremeni raspored koji se postavlja tako da beton dovede u željeni oblik.Oplata koja podržava vertikalni raspored poznata je kao oplata.Sa tehničkog stanovišta, oplata za stubove, podnožje, potporne zidove naziva se oplate.

Zahtjevi dobre oplate

  • Dovoljno jak da izdrži mrtva i živa opterećenja.
  • Sposoban da zadrži svoj oblik tako što se efikasno podupire i učvršćuje

horizontalno i vertikalno.

  • Fuge treba da spriječe curenje cementne fuge.
  • Trebalo bi da se može ukloniti na različitim dijelovima bez oštećenja betona.

Trebalo bi da bude nefleksibilno izgrađeno i efikasno poduprto i poduprto da zadrži svoj oblik bez nepotrebnog skretanja.Spojevi u oplati trebaju biti dovoljno čvrsti kako bi se spriječilo curenje cementne mase.… Površina oplate treba da bude ravna i glatka i pravilno postavljena na željenu liniju i nivo.


Vrijeme objave: 28.12.2021